Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzce Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin kurumsal memnuniyet durumunun saptanması amacıyla hazırlanan ve Üniversitemiz kalite çalışmalarında da kullanılacak olan anket çalışmasının ilgide kayıtlı Rektörlük Oluruna istinaden https://forms.gle/jz5B2bgeafc2gujT9 linkinin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce GAUZEM üzerinden paylaşılması ve tüm akademik Birimlerin Dekan/Müdürlüğünce ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Prof.Dr. Recep YUMRUTAŞ Rektör Yardımcısı