Optoelektronik grubu az miktarda nitrogen içeren III-N-V yarı iletken kuyu lazerlerinin bant yönelimi, eşik karakteristikleri, akım yoğunluğu, katkılama, basınç vb. özelliklerinin teorik modellemesini araştırmaktadır. Grup üçlü, dörtlü ve beşli alaşımların kuyu derinliklerini hesaplayarak, N ve Sb atomlarının etkisini araştırmaktadır. Model hesaplamalar örgü uyumlu ve örgü uyumsuz kuvantum kuyular için olup, örgü uyumsuz tabakalarda zorun telafi edilmesinin bant parametrelerine olan etkisi de ilgi alanlarındandır ki bu sistemler yüksek sıcaklarda kullanılabilme olanağı sağlarlar. Yarıiletken kuvantum kuyu lazerlerinin eşik akım yoğunluğu ve kayıp mekanizmaları üzerinde hesaplamalar yapılmıştır. Farklı tutucu ve farklı yönelimlerde örgü uyumsuz yarıiletken karışık yapıların kritik kalınlığı hesaplanmıştır. Örgü uyumsuz ve telafili II-O-VI yarıiletken alaşımların teorik bant yapısı araştırılmaktadır. 

 

Prof. Dr. Ömer Faruk BAKKALOĞLU (ABD Başkanı)

Prof. Dr. Beşire GÖNÜL

Prof. Dr. Hüseyin TOKTAMIŞ

Prof. Dr. Vural Emir KAFADAR