• 0342 317 22 00

 

Prof. Dr. Ramazan KOÇ

Fizik Mühendisliği / Optik ve Akustik Mühendisliği Bölüm Başkanı


Fizik Mühendisliği Bölümünün misyonu, öğrencilerinin Mühendislik Fiziği konusunda derin bilgi ve beceriye sahip; fiziksel sistemleri kolayca anlayan, analitik düşünebilen, araştırma, tasarım ve problem çözme yetisi gelişmiş, topluma, çevreye saygılı birer birey olarak yetişmesini sağlamaktır. Fizik Mühendisliğinin yeni teknolojik gelişmeler mühendisliği veya modern fizik kavramının mühendislik problemlerine uygulaması olduğunun bilincinde öğrenciler yetişmek hedefimizdir. Bölümümüz eğitim programını sürekli yenileyerek ülkemizin sanayisini olumlu yönde etkileyecek ve ülkeye fayda sağlayacak, bilim ve teknoloji bilgisine sahip ve lisansüstü çalışmalara yatkın öğrenciler yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Vizyon, Fizik Mühendisliği Bölümü eğitimde, araştırmada ve diğer hizmetlerde bütün yönleriyle en yüksek standardı yakalamak çabası ve gayreti içindedir. Üniversitemizin diğer bölümleriyle uyum içerisinde, diğer bölüm öğrencilerine yüksek kaliteli öğretme misyonunu devam ettirecektir. Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin yürüttükleri araştırmalar ve projeler neticesinde elde ettikleri ürünlerin ve yayınların, hem sanayiye hem de uluslar arası platformda üniversitemizin tanıtımına önemli katkısı olduğuna inanmaktayız.

 

 

Program Eğitim AmaçlarI

Fizik Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine Fizik Mühendisliğinin temel kavramları üzerine mesleki eğitim vermekte onları uygulamalı ve teorik araştırmalara yönlendirmektedir. Bölümün programı öğrencilerin yaratıcı ve becerikli olmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrenciler, derslerde öğrendiklerini laboratuvarlarda ve proje çalışmalarında uygulayarak Fizik Mühendisliğinin değişik ve çeşitli konularında tecrübelerini geliştirmekte ve ikinci ve üçüncü sınıflardaki yaz stajı ile Fiziğin endüstrideki uygulamalarını yakından tanıma imkanı bulmaktadırlar.

Bölümümüz lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapmaktadır. Bölümümüz mezunları, telekomünikasyon, araştırma ve geliştirme laboratuvarları, hastaneler, elektrik santralleri ve okullar gibi alanlarda istihdam imkanı bulabilmektedirler.
  
Teknolojinin hızlı gelişimine paralel olarak kullanımı yaygınlaşan kablosuz sistemler, fiber optik sistemler, uzak mesafeli yayınlar, optiksel iletişim ve görüntüleme sistemleri, lazer sistemleri, elektroakustik sistemler, akustik, ultrasonik, titreşim alt yapılı cihazları ve bu cihazlara ait sistemlerin tasarım, gelişim, çalışması, kalibrasyonu ve kurulumunun yapılabilmesi için iyi derecede optik ve akustik bilgisine sahip mühendisler yetiştirmektir.