Gelişen  teknoloji ile birlikte artık günlük hayatta kullandığımız çok sayıda sistemlerde  optik cihazlar mevcuttur. Optik mühendisleri ışığı kullanan tüm cihaz ve  donanımların araştırılması, tasarlanması, geliştirilmesi ve günlük hayatta  pratik uygulanması üzerine odaklanarak hizmet vermektedirler. Optik  mühendisliği, ağırlıklı olarak fizik temel biliminin üstüne oturmakla birlikte  aslında elektrik-elektronikten haberleşmeye, malzeme biliminden makineye, bilgisayar  programcılığından tıpa varana kadar çok farklı programların karışımından  oluşmuş çok disiplinli bir program niteliğindedir.  Gelişmiş ülkelerde oldukça ihtiyaç duyulan ve  bu nedenle uzun yıllardır birçok üniversitede ayrı bir program olarak eğitim  veren bu dal ne yazık ki ülkemizde de ihtiyaç olmasına rağmen ihmal edilmiş ve ilk  defa 2013 yılında Gaziantep Üniversitesinde açılmıştır. Optik mühendisliği iş alanları son derece geniş olup savunma sanayiinden, medikal sektöre, enerji alanından, aydınlatma  sektörüne, otomotiv sektöründen, elektroniğe, iletişim sektöründen bilgisayar  sektörüne kadar çok farklı sektörlerde istihdam edilebilirler. Örneğin optik  mühendislerinin çalıştığı sektörler arasında astronomide teleskop vb tasarımı;  fotoğrafçılıkta mercek, kamera vb tasarımı; askeri uygulamalarda dürbün, periskop,  topoğraf cihazı vb tasarımı; tıpta gözlük camı, optometri, lazer epilasyon,  mikroskop, endoskop, yarık lamba, foropter, oküler tonometri, fundus fotoğraf,  Lensmetre, otorefraktometre, otokeratometre vb tasarımı; aydınlatma  sektöründe ayna, lamba, LED vb tasarımı; iletişim sektöründe cep telefonu, fiber  optik vb tasarımı; endüstride optik lazer yazıcı, lazer, ekran vb tasarımı  rahatlıkla görülebilir.

     Yine gelişmiş ülkelerde artık  çok sayıda üniversitede mevcut olan ve son yılların en popüler meslek  dallarından biri haline gelmiş olan akustik  mühendisliği ülkemizde ihmal edilmiş olup bugün Gaziantep  üniversitesinin lisans programlarından biridir. Bu programda verilecek eğitimde  ses üzerine; sesin titreşimi; sesin tasarımı; sesin analizi ve kontrolü;  yaşanan çevredeki seslerin denetim altına alınarak istenmeyen gürültünün  kontrol edilmesi ve azaltılması; farklı nesnelerin sesle ne şekilde etkilendiklerinin araştırılması; uygun  ses kayıt ve üretim sistemlerinin geliştirilmesi; ses seviyesinin ölçülmesi ve ses  frekanslarının analizi üzerine konulara odaklanmaktadır. Akustik mühendisliğinin  başlıca hedeflerinden biri yaşanılan veya çalışılan ortamlardaki gürültüyü en  az seviyeye indirmek, istenen sesleri ise bozulmadan, gereken şiddete ve  netlikte dinleyiciye ulaştırmak üzere çalışmalar yapmaktır. Bu temel hedeflere  varmak için akustik mühendisleri gerekli  fiziksel araçları, sistemleri ve ortamları tasarlarlar. Toplu ya da bireysel  yaşanılan hastane, kütüphane, okul, fabrika, iş yeri, caddeler, havaalanları,  karayolları, demiryolları, ev gibi ortamlarda gürültünün kontrol  edilebilmesi için gerekli tasarımlar (gürültü bariyerleri, ses emiciler,  susturucular, tampon bölgeler) ve hesaplamaları akustik mühendisleri yapar. Akustik mühendisliğinin en çok bilinen  diğer bir uygulaması da sesin niteliğinin çok büyük önem taşıdığı, cami,  kilise, konser ve konferans salonları gibi yerlerin tasarımında, bu gibi  yerlerde söylenen sözün her yandan net duyulmasında,  sesin  ortamdaki dağılımı ve netliği hesaplanmasında görev almak ve araştırmalar  yapmaktadır. Ayrıca akustik mühendisleri sesin tıpta ses işitme cihazlarının  tasarlanmasından ultrasesin uygulamalarına, elektronik ve haberleşme alanında tüm ses sistemlerinin tasarlanmasına  (örneğin hoparlör ve mikrofon gibi), ses kayıt ve test stüdyolarının uygulamalarına,  bilgisayar alanında dijital seslerin tasarımı ve programlanmasından şifreli sinyallerin geliştirilmesi,  seslerin kayıt edilip sunulduğu sinema ve televizyon yayıncılığına kadar pek  çok ortamda görev alırlar.

OPTİK- AKUSTİK MÜHENDİSLİĞİ TANITIMI İÇİN TIKLAYINIZ.