Nükleer fizik anabilim dalımızda aşağıda belirtilen konular üzerinde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmaktadır. Konu başlıkları ve içerikleri hakkında kısa bilgiler sunulmuştur. Anabilim dalımızda yüksek lisans ve doktora çalışması yapmayı düşünen kişilerin, öğretim üyelerimizden içerik hakkında daha detaylı bilgisi alması tavsiye edilir. 

Anabilim dalımızdaki çalışmalar kısaca şu şekilde özetlenebilir: Supersimetrik kuantum mekaniği, kuantum mekaniksel 3-cisim problemi, döteron ve hale çekirdek içeren nükleer reaksiyonların teorik analizi, kuantum mekaniksel potansiyeller arası geçişler, merkezcil ve deforme potansiyel durumunda sabit ve değişken kütle içeren Schrödinger dalga denkleminin farklı metodlarla çözümleri, quark-antiquark etkileşimi, çift-çift çekirdeklerin kollektif model yardımıyla yapı analizi çalışmaları yapılmaktadır. Ek olarak, Asimtotik iterasyon metodu (AIM) kullanılarak Hermitik olan ve Hermitik olmayan Hamilton denklemlerinin çözümleri, PT-simetrik QES potansiyel çözümleri çalışılmaktadır. Ayrıca, nükleer reaktörlerde kullanılan farklı uranyum bileşikleri için nötron difusyon denkleminin yavaş ve hızlı nötron çözümleri için kritik kütle hesaplamalarının analitik ve nümerik çözüm metodları üzerine çalışmalar yapılmakta ve fisyon, nötron enerji specktrumu, tesir-kesit alanı, kütle verimleri üzerine çalışılmaktadır. 

Bunların yanısıra, bölünme ani nötronların enerji ve açısal dağılımları başlığı altında bölünme ani nötronların ortalama enerjisi, ortalama sayı ve nötron spektrumunun şeklinin atom reaktöründe başlangıç nötron parametreleri hesabı ile devam edecek sonraki nötron etkileşim süreçleri incelenmektedir. Bu çalışmalar, Cf-252 izotopunun nötron spektrumlarının incelenmesi baz alınarak nötron verilerinin araştırılmasını içermektedir. Ayrıca, tıbbi hızlandırıcılarda nötron alanların incelenmesi çalısılmaktadır: Tıbbi tedavide kullanılmakta olan doğrusal hızlandırıcılarla, hızlı elektronların ağır atomlardan oluşan bir malzemeye çarpması sonucu oluşan ve sürekli enerji dağılımına sahip X-ışınların "hedef" üzerine gönderilmesi ile tedavi yapıldığından dolayı, X-ışınlarıyla tedavide bu ışınların nötron üretebilme imkanının özellikle 10MeV’den daha fazla enerjili elektron hızlandırıcılarda fazladan nötron dozu yaratabilme hesabı dikkate alınmalıdır. Çalışmalar, değişik enerjili hızlandırıcılarda üretilebilen nötron alanlarının ve dozunun incelenmesini içermektedir. 

 

Prof. Dr. Okan ÖZER (ABD Başkanı)

Prof. Dr. Bülent GÖNÜL

Doç.Dr. Mustafa YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOÇAK