Bu grubun araştırma alanları şu başlıklar altında ifade edilebilir: 
i) yüksek enerji parçacık etkileşmeleri üzerine veri analizi teknikleri, 
ii) parçacık üretim oranlarının incelenmesi (Z bozunumundaki omega ve eta mesonlarının üretimi), 
iii) LEP & LHC veri analizleri. 

Araştırma grubu web sayfası : hep.gantep.edu.tr 

 

Prof. Dr. Ayda BEDDALL (ABD Başkanı)