Atom ve Molekül Fiziği anabilim dalında, Fizik ve Fizik mühendisliği alanında ileri düzeyde lisansüstü eğitim verilmektedir. 
Fizik ve matematiğin her zaman birbiriyle iç içe olduğu, bir alandaki gelişmelerle sık sık diğer alana ilham verdiği çok iyi bilinmektedir. Şu anda, fizikte var olan pek çok çözülmemiş problemin çözümü için büyük olasılıkla, matematiksel fizikte yeni buluşlara gereksinim duyulacaktır. Bu çerçevede Atom ve Molekül fiziği grubu, konuma bağlı olan- olmayan fiziksel sistemlerin çözümü, relativistik olan ve relativistik olmayan denklemlerin analizi, Pauli denklemlerinin QES durumlarda incelenmesi, Bose- Einstein yoğunlaşması ve bu denklemlerin kuantum fiziği uygulamaları için matematiksel modeller geliştirme konularıyla ilgilenmektedir. Ayrıca yeni bir çalışma alanı olan Kuantum bilgisayarlar konusunda da yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmaktadır. 
Grubumuz elde ettiği sonuçları fizik problemlerinin modellemesine de uygulamaktadır. Bunlara ek olarak grubumuz, Prof. Dr. Mehmet Koca’nın da içinde olduğu bir grup ile E8 kafes yapılarının oktoniyonlarla ve ikozonlarla Coxeter grup yörüngesinde ayrışmasını tanımlama çalışması yapmaktadır. Sonlu grupların fizikteki uygulamaları da ilgimizi çekmektedir. 

 

Prof. Dr. Ramazan KOÇ (ABD Başkanı)

Prof. Dr. Hayriye TÜTÜNCÜLER

Prof. Dr. Eser OLĞAR