Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fizik Mühendisliği Bölümü bünyesinde Mühendislik Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak aydınlatma sektöründe kullanılan “DiaLux ve OptisWorks Programları Sertifika Eğitim” başlıklı 3 günlük eğitim semineri düzenlendi.

Eğitim, Fizik Mühendisleri Odası (FMO) tarafından aydınlatma alanında yaygın olarak bu programları kullanan tecrübeli eğitmenler tarafından öğrencilere verildi. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan öğrencilere FMO tarafından Başarı Belgesi, eğitime katılan diğer öğrencilere ise katılım belgesi verildi.

Fizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Necmeddin Yazıcı, dünya genelinde enerji darboğazının yaşandığı bir dönemde, ülkemizde özellikle aydınlatma tasarımında yapılan yetersiz ve büyük yanlışlar, uygun olmayan aydınlatma cihazları kullanımı gibi nedenlerden dolayı ciddi enerji kayıplarının yaşandığını ve bu nedenle aydınlatma hesaplarının oldukça önem arz ettiğini belirtti.

Günümüzde aydınlatma tasarım ve hesaplarının artık gelişmiş OptisWorks ve DiaLux gibi programlar ile bilgisayar ortamında yapılarak geliştirilen tasarımların öncelikle sanal ortamda üç boyutlu olarak ele alındığını, belirten Prof. Dr. Yazıcı, bu sayede tasarlanan ürün, üretime başlamadan yapılan yanlış tasarımlar ve hatalı ürün kullanımını görülerek ortadan kaldırdığını ve sonuçta ışığın daha etkin kullanılarak enerji sarfiyatında önemli kazançlar sağlandığını vurguladı.

Öğrencilerin katıldığı eğitim ve aldıkları sertifikalar ile mezuniyet sonrasında aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren firmalarda tercih edilir birer mühendis olacaklarını ifade eden Prof. Dr. Yazıcı bu bağlamada Gaziantep Üniversitesi intörn mühendislik uygulaması ile birlikte Fizik Mühendisliği/Optik ve Akustik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine bu ve buna benzer sertifika programları ile iş hayatında pratiğe yönelik mühendisler olarak daha donanımlı olarak göndermelerinin daimi hedefleri arasında olduğunu söyledi.