Proje yazım kılavuzu ve   Word Template ektedir.

 

1. Projelerinizi proje yazım klavuzuna uygun olarak yazınız. Yazım için WORD template'i kullanabilirsiniz. yazim
2. Danışmanınızdan onay aldıktan sonra projenin çıktısını alarak imzalamanız gereken yerleri imzalayınız. 
3. Danışmanınıza da imzalattığınız projeyi bölüm sekreterliğine  teslim ediniz. 
4.Projelerin imzaları final sınavlarının son gününe kadar tamamlanmalıdır. 

 Hepinize başarılar diliyoruz.

 

Bölüm Başkanlığı