Gaziantep Üniversitesi size çift ana dal ve yan dal fırsatı sunmaktadır. Fizik Mühendisliği Bölümü öğrencileri başka bölümlerde çift ana dal ve yan dal yapabildiği gibi, başka bölüm öğrencileri de bölümümüzde çift ana dal yapabilmektedir.

Bölümlerarası Çiftanadal Programı ve Çiftanadal ve Yandal Yönergesi ektedir.