GAÜN’lü Yazıcı’ya önemli görev

Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Necmeddin Yazıcı, ülkemizin Atom Enerjisi temel politikalarını belirleyen Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) Danışma Kurulu’na seçildi.

TAEK’in temel görevlerinin, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasında izlenecek ulusal politikanın esasları ve bu konudaki plan ve programlarını belirlemek; ülkenin nükleer enerji ve teknoloji alanda yapılan her türlü bilimsel, teknik araştırmaları yapmak ve bu alanda yapılacak çalışmaları koordine ve teşvik etmek olduğunu belirten Prof. Dr. Yazıcı, “TAEK ayrıca nükleer hammadde, radyasyon cihazları ve iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları üreten, bunları ithal ve ihraç eden, kullanan, ticaretini yapan, depolayan ve nakli gibi konularda yükümlülük esaslarını belirleme görevini yerine getirmektedir. Ayrıca, bu alanda faaliyet gösteren tüm resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilere lisans vermek, radyasyon güvenliği bakımından bunları denetlemek, bu kaynakların zararlarına karşı korunmayı sağlayıcı ilkeleri belirleyen ve önlemleri aldırtan tek yetkili kuruluştur” dedi.

TAEK Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. A. Necmeddin Yazıcı, bu kurulun üyelerinin Türkiye’deki üniversitelerin nükleer alanda nitelikli çalışmalar yapan öğretim üyeleri ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışan, TAEK’in görev ve sorumluluklarını ilgilendiren alanlarda üst düzeyde bilgi sahibi olan uzmanlar arasından seçilip, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı tarafından atandığını kaydetti. Türkiye’nin sahip olduğu nükleer bilgi birikimini, nükleer enerji ve teknolojik uygulamalarda yeterince değerlendiremediğini ifade eden Prof. Dr. A. Necmeddin Yazıcı, “Bu alanda yapılması gereken faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için çok zaman kaybedilmiştir. Türkiye’nin nükleer enerji ve teknoloji konusunda gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkabilmek için gerekli adımların bir an önce atılması gerekmektedir. Bu kuruda görev yapacak diğer arkadaşlarımla birlikte, yıllar içinde edindiğim bilgi ve birikimi ülkemizde ileri seviye nükleer teknoloji uygulamaları konusunda yapılacak olan çalışmalara katkı sağlama yolunda kullanacağım. Bunu yaparken mensubu olduğum Gaziantep Üniversitesi’ni en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadığımı da belirtmek isterim” diye konuştu.